June 23, 2024
Documents Preparation Assistance
PSU Document Printing Assistance
Featured Schools-MSEUF
Featured Schools in Mindanao
Graduate Degrees
ETEEAP Quick Enrollment Guide
BInd-Tech
Featured School-University of Baguio
CNN Interview
Military
ETEEAP
Philippines
Share this page

Ito ang kadalasang itinatanong ng mga intresadong mag-aral sa pamamagitan ng ETEEAP. Walang piho o tiyak na kasagutan sa tanong na ito. Katulad ng nabanggit sa article na “Ano Ang ETEEAP?“, kailangan munang mag-submit ng mga credentials ang isang aplikante para masuri at malaman kung alin sa mga subject at unit ang kinakailangan niyang tapusin at ang pwedeng mabigyan ng CLC.

Kapag natapos ang pagsusuri o evaluation ng mga credentials, mag-aabiso na ang eskuwelahan sa aplikante kung ano ang resulta kasama na rin ang assessment kung saan nakasaad ang mga subject na kailangan pa niyang i-enroll. Masusunod pa rin ang standard na bayarin ng isang regular na estudyante.

Kaya hindi masasagot agad ng mga DHEI ang tanong na “Magkano ang magagasto?” o “Magkano ang tuition?” hanggang hindi naibibigay ng aplikante ang kanyang mga credentials. May kinalaman sa tuition pareho lang din sa bawat unit ikaw man ay ETEEAP o regular student. Kaya ang makakasagot din nito ay ang mga DHEI kung saan nais mag-enroll ang isang estudyante, at kadalasan ay nasa website o Facebook Page nila ang detalye ng impormasyon na ito bagaman hindi nagkakalayo ang presyo sa ibat-ibang eskuwelahan.

Narito ang isang halimbawa ng assesment sa isang DHEI. Ang inaaplayang degree ng estudyante ay Master of Arts in Administration and Supervision (MAAS). Makikita rin ang mga sample na dokumento sa mga link na nasa dulo ng page na ito: https://eteeap.org/bcu/.

Note: Ang sample na assessment form na nasa ibaba ay sadyang tinakpan ang pangalan ng university at estudyante.

Para sa iba pang mga katanungan ninyo tungkol sa ETEEAP, maari niyo ring tingnan ang mga link na nasa ibaba.

Ano ang ETEEAP? Paki-click ito para sa kasagutan.

Sino ang pwedeng mag-apply at mag-enroll sa ETEEAP?
Masasagot iyan sa “Sino ang pwede sa ETEEAP?

Paano mag-apply sa ETEEAP? Pali-click ito para sa kasagutan.

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

Share this page