June 06, 2023
ETEEAP Enquiry Guide
ETEEAP DHEI’s
St. Paul’s University Philippines
DHEI-Criminology
Featured School-PSU
What is ETEEAP?
Testimonies
Who We Are
Learning Certificates
Paano Mag-apply

ETEEAP Enquiry Guide

Para sa mga nais mag-inquire, pakisundan ang format na ito para magabayan namin kayo sa tamang landas (kasama na ang mga anonymous posts/enquiries sa Facebook group at page). At pakatandaan na ang ETEEAP ay nag-a-award ng degree na naaayon sa inyong work experiences.

Mga impormasyon na kailangan sa pag-enquire:

  • Work experience (At least 5 years straight or aggregate in the same field). Makakatulong ang impormasyon sa link na ito: Sino and Pwede sa ETEEAP
  • Other work experiences. Kahit yung nakaraang trabaho ninyo.
  • Education level na natapos.
  • Your age (optional if you are above 23)
  • Preferred degree (If relevant to work experience. If you are in the BPO or factory and you want to take up nursing, it is not relevant.)
  • Gumawa kayo ng CV ninyo. May sample tayo sa link na ito: Sample Documents

Another important point: Karamihang ETEEAP schools ngayon ay hindi face to face. Either online or modular sila, o kaya ay hybrid online-modular kaya hindi kailangang sa inyong lugar ang school na hanapin ninyo.

I-send ang mga impormasyon ninyo sa email address na ito:
enquiry@eteeap.org


Three Simple Steps to Your Degree

Para naman doon sa gustong mag-inquire ng mga authorized na school ng CHED, o tinatawag na ETEEAP CHED-Deputized Higher Education Institutions (CHED-DHEI), paki-tingnan ninyo ang link na ito:

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.