October 04, 2023
CNN Interview
DH Applicants
ALS Graduates
ETEEAP Enquiry Guide
ETEEAP DHEI’s
DHEI-Criminology
St. Paul’s University Philippines
DHEI-Criminology
Featured School-PSU
What is ETEEAP?
The Program with a Noble Purpose
Established by the Philippine Government
2023
Aug
9

CNN Interview

CNN Interviewed CHED About ETEEAP

This contains CNN’s interview with CHED chairman Prospero de Vera III about the ETEEAP, its procedure and other essential information that can help our readers.


Interview with CHED chairman Prospero de Vera III on CNN about ETEEAP.

Here is the original link to the footage: https://www.youtube.com/watch?v=ajIptcLpd2Q

Credit to CNN Philippines

For questions and needed clarifications, please go to our comments page here.
Please click/tap here to our comments page.

2023
Jul
31

ALS Graduates

Para sa mga nagtapos ng ALS na nais mag-ETEEAP, narito ang isang sample ng ALS graduate na qualified sa ETEEAP at hindi na kailangang mag-senior high school. Tinakpan namin ang pangalan at address ng may-ari ng document pero binigyan kami ng permiso na gamitin ito.

Pansinin ang remark sa ibaba ng overall score. Kung may nakasulat na ganyan na information ay qualified ang applicant na mag-enroll sa ETEEAP. Kung ang nakalagay ay “ELIGIBLE FOR SENIOR HIGH SCHOOL” o “ELIGIBLE FOR SHS” ay hindi pa considered na high school graduate at hindi pa pwedeng mag-apply o mag-enroll sa ETEEAP.

Kung ang nakasulat sa ALS document ay “high school equivalent” at “eligible for tertiary education“, naabot ng aplikante ang isang basic qualification sa ETEEAP.

Para sa iba pang mga enquiry, pakisundan ang procedure na ito.

 • Work experience (At least 5 years straight or aggregate in the same field). Makakatulong ang impormasyon sa link na ito: Sino and Pwede sa ETEEAP
 • Other work experiences. Kahit yung nakaraang trabaho ninyo.
 • Education level na natapos.
 • Your age (optional if you are above 23)
 • Preferred degree (If relevant to work experience. If you are in the BPO or factory and you want to take up nursing, it is not relevant.)
 • Gumawa kayo ng CV ninyo. May sample tayo sa link na ito: Sample Documents
 • Humanap ng school na may offer sa degree na akma sa inyong trabaho. May link sa listahan ng mga school sa ibaba.
 • Itanong sa ETEEAP admin ng school na napili ninyo kung paano ninyo maipadala ang mga requirement ninyo para kayo ay ma-evaluate.
  Nandito ang link sa listahan ng mga deputized school ng CHED (ETEEAP DHEIs). May naidagdag pa mula noong January 2022 pero hindi pa na-update ng CHED.

Another important point: Karamihang ETEEAP schools ngayon ay hindi face to face. Either online or modular sila, o kaya ay hybrid online-modular. Ito ay para sa mga OFW na magkakaiba ang time zones at hindi rin makauwi para mag-aral, o hindi rin convenient para sa online synchronous learning. Kaya hindi kailangang sa inyong lugar ang school na hanapin ninyo.


Three Simple Steps to Your Degree

Sample Documents

Sample application letter – Click/Tap here
Sample CV – Click/Tap here
Sample COE – Click/Tap here
Sample DFR – Click/Tap here
Application Form – Click/Tap here


Para naman doon sa gustong mag-inquire ng mga authorized na school ng CHED, o tinatawag na ETEEAP CHED-Deputized Higher Education Institutions (CHED-DHEI), paki-tingnan ninyo ang link na ito:

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

2023
Jul
31

DH Applicants

Para sa mga Domestic Helper na nais magkaroon ng degree, gusto din namin kayong matulungan at ito ang pwede ninyong ibigay na information kapag kayo ay mag-enquire.

Tulad ng ibang degree, kailangang kompleto din ang impormasyon na ibigay ninyo. Kulang yung sabihin niyong “sa bahay lang ako”, o “all around ang trabaho ko”. Ang ganitong sagot ay walang katapat na degree na pwedeng i-alok ng kahit anong ETEEAP school.

Ito ang impormasyon na kailangan ninyong ibigay kapag kayo ay mag-apply. Kailangang masagot ninyo ng kompletong impormasyon ang mga tanong na ito.

Ano yung mga trabaho ninyo bilang DH?

Kailangang detalyado ang gawain ninyo sa bahay sapagkat magkakaibang degree ang katapat ng bawat trabaho. Kahit pa all-around ay siguradong may isa o dalawang gawain sa loob ng bahay na mas doon kayo naka-focus.

Nandito ang mga halimbawa ng trabaho na pwedeng ma-evaluate ng ilang school para mabigyan ng degree:

 • Nanny tutor ka ba? Paki-detalye ang ginagawa mo as tutor, dahil baka pwede kang ma-qualify sa education degree. Kung third year college ka na nanny-tutor at mahigit 5 taon mong trabaho yan ay pwede kang makapag-enroll ng BS Education degree sa PSU.
 • Ikaw ba ang tagaluto at kasama na dito ang kitchen management at pamamalengke? May inaalagaan ka bang sensitive sa diet, at anu-anong mga pagkain ang inihahanda mo? Gaano katagal mong trabaho ito? Ilan ang ipinagluluto mo at may iba ka pa bang mga gawain na may connection sa paguluto at pag-manage ng cooking facility at dining room? Katulad din ito ng pagta-trabaho sa mga resort at canteen o mga eatery. Ang mga gawaing ito ay pwede sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Food Service Management sa PSU.
 • Ikaw ba ay gardener at gumagawa din ng maintenance ng bahay ng amo mo? Anong scope nito at gaano katagal? Kasama ba dito ang carpentry, electrical at pumbing maintenance? Kahit isa o dawalang bahay lang kung naka-focus ka sa mga ito sa limang taon o mahigit pa ay baka pwede ka sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Civil Technology sa PSU.
 • Ikaw ba ay driver at kasama na rin ba diyan ang maintenance at trouble shooting ng mga problema ng sasakyan ng amo mo? Ano ang kasama sa gawain mong ito at gaano katagal? Baka pwede ka sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Automotive Technology sa PSU.

Yan ay ilan lamang sa mga trabaho ng mga DH na possibleng ma-evaluate para mabigyan ng degree. Pagkatapos ninyong ibigay ang detalye ng trabaho niyo ay ihuli ninyo ang inyong educational attainment at iba pang mga training certificate at iba pang mga credential ninyo. Kung kukulangin man kayo ng score sa evaluation ay magbibigay ang school ng advice kung ano pa ang pwede ninyong gawin para ma-kompleto ang kailangan ninyong score para sa enrollment sa ETEEAP.

Isang mahalagang payo lang: Pero huwag naman kayong mangarap ng nursing kung kayo ay nag-aalaga ng mga matatanda nang mga amo dahil mataas ang requirement ng nursing degree. Kahit pa sa ospital kayo nag-trabaho ay mahirap pa ring makakuha ng nursing degree sa ETEEAP.

Isa pang mahalagang impormasyon. Sa ETEEAP ay importante ang pagiging attentive sa instruction at palabasa sa ibinibigay na link, infographics o iba pang material. Kapag napansin ng school admin na hindi kayo ganyan baka ibagsak nila kayo. Halimbawa, may ibinigay na infographics o link sa inyo at nagtanong kayo na ang sagot ay nandoon sa kakabigay lang na material, at paulit-ulit na ganyan, magiging problema yan na attitude kapag naka-enroll na kayo. Kaya ang ilang school ay hindi na tinatanggap ang mga ganyan.

May iba pa tayong karagdagang impormasyon dito sa ibaba.

Para sa iba pang mga enquiry, pakisundan ang procedure na ito.

 • Work experience (At least 5 years straight or aggregate in the same field). Makakatulong ang impormasyon sa link na ito: Sino and Pwede sa ETEEAP
 • Other work experiences. Kahit yung nakaraang trabaho ninyo.
 • Education level na natapos.
 • Your age (optional if you are above 23)
 • Preferred degree (If relevant to work experience. If you are in the BPO or factory and you want to take up nursing, it is not relevant.)
 • Gumawa kayo ng CV ninyo. May sample tayo sa link na ito: Sample Documents
 • Humanap ng school na may offer sa degree na akma sa inyong trabaho. May link sa listahan ng mga school sa ibaba.
 • Itanong sa ETEEAP admin ng school na napili ninyo kung paano ninyo maipadala ang mga requirement ninyo para kayo ay ma-evaluate.
  Nandito ang link sa listahan ng mga deputized school ng CHED (ETEEAP DHEIs). May naidagdag pa mula noong January 2022 pero hindi pa na-update ng CHED.

Another important point: Karamihang ETEEAP schools ngayon ay hindi face to face. Either online or modular sila, o kaya ay hybrid online-modular. Ito ay para sa mga OFW na magkakaiba ang time zones at hindi rin makauwi para mag-aral, o hindi rin convenient para sa online synchronous learning. Kaya hindi kailangang sa inyong lugar ang school na hanapin ninyo.


Three Simple Steps to Your Degree

Sample Documents

Sample application letter – Click/Tap here
Sample CV – Click/Tap here
Sample COE – Click/Tap here
Sample DFR – Click/Tap here
Application Form – Click/Tap here


Para naman doon sa gustong mag-inquire ng mga authorized na school ng CHED, o tinatawag na ETEEAP CHED-Deputized Higher Education Institutions (CHED-DHEI), paki-tingnan ninyo ang link na ito:

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

2023
May
16

ETEEAP Enquiry Guide

ETEEAP Enquiry Guide

Para sa mga nais mag-inquire, pakisundan ang format na ito para magabayan namin kayo sa tamang landas (kasama na ang mga anonymous posts/enquiries sa Facebook group at page). At pakatandaan na ang ETEEAP ay nag-a-award ng degree na naaayon sa inyong work experiences.

Mga impormasyon na kailangan sa pag-enquire:

 • Work experience (At least 5 years straight or aggregate in the same field). Makakatulong ang impormasyon sa link na ito: Sino and Pwede sa ETEEAP
 • Other work experiences. Kahit yung nakaraang trabaho ninyo.
 • Education level na natapos.
 • Your age (optional if you are above 23)
 • Preferred degree (If relevant to work experience. If you are in the BPO or factory and you want to take up nursing, it is not relevant.)
 • Gumawa kayo ng CV ninyo. May sample tayo sa link na ito: Sample Documents
 • Humanap ng school na may offer sa degree na akma sa inyong trabaho. May link sa listahan ng mga school sa ibaba.
 • Itanong sa ETEEAP admin ng school na napili ninyo kung paano ninyo maipadala ang mga requirement ninyo para kayo ay ma-evaluate.
  Nandito ang link sa listahan ng mga deputized school ng CHED (ETEEAP DHEIs). May naidagdag pa mula noong January 2022 pero hindi pa na-update ng CHED.

Another important point: Karamihang ETEEAP schools ngayon ay hindi face to face. Either online or modular sila, o kaya ay hybrid online-modular. Ito ay para sa mga OFW na magkakaiba ang time zones at hindi rin makauwi para mag-aral, o hindi rin convenient para sa online synchronous learning. Kaya hindi kailangang sa inyong lugar ang school na hanapin ninyo.


Three Simple Steps to Your Degree

Sample Documents

Sample application letter – Click/Tap here
Sample CV – Click/Tap here
Sample COE – Click/Tap here
Sample DFR – Click/Tap here
Application Form – Click/Tap here


CHED CMO 29 Series of 2021

This contains all the guidelines in implementing ETEEAP along with all the procedures that should be followed by deputized schools and applicants. Please click/tap on the image to see the complete content of the CMO.

Click/Tap to see the complete CMO

Para naman doon sa gustong mag-inquire ng mga authorized na school ng CHED, o tinatawag na ETEEAP CHED-Deputized Higher Education Institutions (CHED-DHEI), paki-tingnan ninyo ang link na ito:

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

2023
May
15

ETEEAP DHEI’s

This is the updated list of colleges and universities that were deputized by the Commission on Higher Education (CHEd) to offer some of their programs through the ETEEAP as of January 24, 2022.

Update: A January 2023 updated list was requested from CHED on this link and can be downloaded from there. However, we still stick to the official document below duly signed by the administrators of CHED.


You may also visit CHEd’s website link below or download the PDF version of this list.
CHEd Website link here.
Download the PDF version here.

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

Below are four universities in the above list that were featured on this website along with the relevant information you need. You may tap/click on the links to visit their pages.


Pangasinan State University- Asingan Campus

DMMMSU, La Union

Central Luzon State University

BCU Baguio

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

2023
Apr
16

DHEI-Criminology

DHEIs Offering Bachelor of Science in Criminology under ETEEAP


Cagayan de Oro College – Phinma Education
Program: Bachelor of Science in Criminology
Website: Please go to this link.
Facebook Page: PHINMA-Cagayan de Oro College
Click on the image below to visit their website.


Phinma Araulio, Cabanatuan City, Nueva Ecija
Program: Bachelor of Science in Criminology
Website: Please go to this link.
Facebook Page: PHINMA-Araulio University
Click on the image below to visit their website.


Emilio Aguinaldo College (EAC)
Program: Bachelor of Science in Criminology
Website: Please go to this link.
Facebook Post Link: ETEEEAP FB Group
Click on the image below to visit their website.

Photo posted on this ETEEAP Facebook Group
Photo posted on this ETEEAP Facebook Group

Note: For the contact details of the above schools where it was not indicated, you may visit this Facebook Group as some of the members are connected with them (Some are current students or alumni/alumnae).

More will be added.


2023
Apr
16

St. Paul’s University Philippines

Offered Programs:

 • Bachelor of Science in Business Administration
 • Bachelor of Science in Information Technology
 • Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management
 • Bachelor of Science in Biology
 • Bachelor of Arts

Please tap/click on the image below to visit the school’s website and enquire directly at SPUP.

From SPUP’s ETEEAP page

Note: For the contact details of the above schools where it was not indicated, you may visit this Facebook Group as some of the members are connected with them (Some are current students or alumni/alumnae).


2023
Apr
16

DHEI-Criminology

DHEIs Offering Bachelor of Science in Criminology under ETEEAP


Cagayan de Oro College – Phinma Education
Program: Bachelor of Science in Criminology
Website: Please go to this link.
Facebook Page: PHINMA-Cagayan de Oro College
Click on the image below to visit their website.


Phinma Araulio, Cabanatuan City, Nueva Ecija
Program: Bachelor of Science in Criminology
Website: Please go to this link.
Facebook Page: PHINMA-Araulio University
Click on the image below to visit their website.


Emilio Aguinaldo College (EAC)
Program: Bachelor of Science in Criminology
Website: Please go to this link.
Facebook Post Link: ETEEEAP FB Group
Click on the image below to visit their website.

Photo posted on this ETEEAP Facebook Group
Photo posted on this ETEEAP Facebook Group

Note: For the contact details of the above schools where it was not indicated, you may visit this Facebook Group as some of the members are connected with them (Some are current students or alumni/alumnae).

More will be added.


2023
Apr
7

Featured School-PSU

PSU is one of the higher education institutions in Region 1, and we are featuring the Asingan Campus on this site.

Included in their programs is the implementation of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program (ETEEAP), being one of the hundreds of colleges and universities in the Philippines that were deputized by the Commission on Higher Education (CHED).

Programs Offered

The following are the programs that they offer under the ETEEAP. These are offered by their eight campuses in the province. This page was originally made for the Asingan Campus, but their focal person will refer you to the campus where the appropriate degree for your experience and credentials apply.

 • Bachelor of Secondary Education
  Major in:
  – Mathematics
  – Science
  – English

  – Filipino
  – Social Studies
 • Bachelor of Elementary Education
 • Bachelor of Industrial Technology
  Major in:
  – Mechanical Technology (For factory machinists and drivers)
  – Automotive Technology
  (For machinists and drivers)
  – Electronics Technology
  (Covers both electronics and computer technology. Also for those with backgrounds in semiconductor companies)
  – Electrical Technology
  (For electricians and electrical technicians)
  – Food Service Management
  (For those who work in restaurants, resorts, canteens, etc.)
  – Garments and Fashion Design (Garments factory workers and tailoring/sewing shop owners)
  – Civil Technology (For carpentry and maintenance work background)
  – Drafting Technology (For those who work in the civil engineering field)

Tuition and Other Fees

This is one of the first question prospective candidates always ask so we will explain it here. Below is the official fee schedule coming from their office. PSU’s fee structure is one of the cheapest in the Philippines as well as globally. Other questions and clarifications you may have in mind can be directly addressed to the authorized representative who cares for this project. You can find her contact details below.

Application, Evaluation and Enrollment Procedure

 1. Fill up the application forms (Click here for the downloadable application form in PDF).
 2. Prepare a detailed resume or CV along with a cover letter of intent which includes the program of your interest.
 3. Prepare a Detailed Functions and Responsibilities (DFR) or Service Record to be signed by your current employer.
 4. Prepare a Detailed Functions and Responsibilities (DFRs) or Service Records to be signed by your previous employers (If available).
 5. Prepare copies of employment certificates of current and previous employers pertaining to number 3 and 4.
 6. Prepare all the other documents (NSO provided birth certificate, Diploma and transcripts of records of your completed education, etc).
 7. Prepare all certificates of training, seminars and awards that you have acquired.
 8. Prepare a list of your works or publications either in print or digital.
 9. Any other relevant documents from any organization or entity as proof of your claimed skills and achievements.
 10. For online application, you may scan all of the above along with a brief letter attached to your CV explaining your intent.

When you fill up your application/enrollment, please specify which offered program or degree you are interested to enroll in. After evaluation, the PSU ETEEAP administrators will send their reply to you informing you as to which of the courses/subjects and units/credits are covered by your credentials, and the subjects you still need to enroll along with the cost. ETEEAP enrollment is daily which means you will not follow a specific time frame. All subjects and requirements will be covered and completed through online learning modules.

Residency Period

Individuals enrolled under the Program is required to have minimum residency of six (6) months. This means that even if your enrolled subjects are completed in less than 6 months, you can not apply for graduation, even if you have complied with all the requirements.

You will be provided additional instructions when your pre-evaluation is completed.

Important information and requirement after evaluation: 

One of the requirements is for the college or university where you completed the units/credits that you submitted (if you did and where applicable) along with your other credentials to verify this by sending a copy of your Official Transcript of Record (OTR) directly to PSU, along with comments about your status.

For other details, you may directly inquire from the PSU-ETEEAP department though the contact person below.

________________________

Ms. Analyn I. Diola
Focal Person, ETEEAP
Pangasinan State University- Asingan Campus (PSU-Asingan)
Asingan, Pangasinan

Facebook: Aying Diola
Email: adiola.asingan@psu.edu.ph
Mobile: +63-947-612-8432
Click here to view or download the PSU FAQ document although most of the information are already found on this page or in other parts of this site.
________________________

For other inquiries, you may leave a comment below as PSU-ETEEAP administrators are monitoring this page and we will provide you with the appropriate information in our replies if they are not found on this page or in other parts of this site.

For questions and needed clarifications, please go to our comments page here.
Please click/tap here to our comments page.

2023
Apr
6

What is ETEEAP?

ETEEAP is an acronym for Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.  It is an alternative education program in the Philippines that allows working professionals, but were either unable to finish their college education or were completely unable to step into college for different reasons, to earn a bachelor’s degree without going through traditional schooling methods.

Under this program, professionals with five or more years of work experience can use the knowledge, experiences, achievements and skills they obtained through their jobs to earn school credits that are then deducted from the total number of units or credits that they are required to earn before they graduate. This way, the more professional experience the ETEEAP students demonstrate, the sooner they can earn their bachelor’s degree.

Legitimacy of the Program

ETEEAP operates by virtue of the Executive Order Number 330 signed by former President Fidel V. Ramos on May 10, 1996. It is currently administered by the Philippine Commission on Higher Education (CHED) through deputized and qualified colleges and universities who applied to offer the program. It had become part of the academic programs of these institutions and graduates are not treated differently from regular students.

At the moment, this program is only offered to Filipino nationals. However, a few higher learning institutions in the US have adopted this system that they offer to any nationality under the curriculum of the state where the institutions are located.

How does the system work?

Students aiming for a bachelor’s degree through the traditional method usually complete their college or university education in four or five years depending on the curriculum and the number of units or credits they complete per term. Some schools are under the trimester program while a few others are still under the two-semester system. Such may also affect the length of time students spend with the institution until the completion of all their requirements. Under the regular program, students are only allowed a maximum number of units/credits to complete within one term even if they are capable to take up more. Other institutions, especially those that offer regular asynchronous online or distance learning program in their system, have a minimum residency which allows the students who can complete their requirements earlier to enroll on the next term. For instance, one online university allow students between 1 and 8 courses, which is equivalent to between 3 and 25 credits, per term. The maximum length of a term is 98 days and the minimum residency is 50 days.

With the ETEEAP, the basic concept is the same. Deputized institutions normally follow a maximum units or credits per semester. However ETEEAP students are entitled credits upon submission of their application for enrollment which means quicker completion of their degree. In many cases students may gain more than half of all the requirements on their degree upon enrollment which enables them to complete their four-year bachelor’s degree between 6 and 18 months, and a masters degree that normally takes between two and three years can be completed within two or three semesters.

Here is the reason why. While students in regular programs need to complete all the requirements in the curriculum based on the brick-and-mortar standard or traditional way, ETEEAP students’ professional experiences, knowledge, skills, prior education, work experiences and training, awards and achievements relevant to a course or field under the institution’s academic programs are evaluated and used in exchange for academic credits, or in the system called CLCs.

What are CLCs?

CLC is acronym for Classroom Learning Credits. The deputized institutions’ Academic Review Board (ARB) or the equivalent determines the candidates’ knowledge, skills, prior education, experience, awards and achievements relevant to a course or field under their academic programs which the students wish to enroll. Consequently, CLC’s can potentially be awarded for equivalent classroom, laboratory, or workshops normally taken up by regular students. Transfer credits for courses or subjects completed at other colleges or universities (if available) are also awarded using the ETEEAP.  

This unique program uses equivalent competency standards, a comprehensive assessment system and combined assessment methodologies to assess the student’s experiences previous college level education and experience. Based upon this assessment, qualified students are awarded CLCs, which reduces the in-classroom time required for graduation. In the ETEEAP system, all subjects and credits or units that gained CLCs from the students’ credentials are considered complete. Only the remaining courses or subjects that did not have any equivalent in the evaluation process will be enrolled and should be completed in the traditional way. Other schools offer blended or online learning system to complete any requirement that was not awarded CLCs.

Some colleges in the United States as well as few other countries have adopted this system using different terminology and under different names but the same principles. However there is a slight difference in the US. One college that offers the same system under a different name requires that students must complete all classroom assigned “homeworks” in each subject prior to being given credit for any class or program, and all students are required to take comprehensive final exams in each subject for which they received a CLC award. Any courses for which the students were not awarded a CLC will be completed in the traditional way.

Early History of ETEEAP

During the infancy of this program in the Pre-Internet era, thousands of Filipino professionals who had been working in the different fields of expertise for many years all over the world were able to earn their bachelor’s degrees through semi-blended learning. Candidates initially had to attend to their classes on campus to complete the subjects that were not awarded CLCs. However, some of the deputized institutions had to send their professors to the countries where a number of students needed to enroll to the program as their employers won’t allow them to go back home to complete their requirements. The employers were willing to pay for all the expenses of sending the professors to where the students were than losing revenues in allowing their employees to take a few months’ leave to complete their academics requirements. Many of these students attended their graduation at the university along with other regular and fellow ETEEAP students later when they had the chance to go home on holidays.

With the advent of the Internet and the emergence of distance learning methods, software and systems, most ETEEAP-deputized colleges and universities offer the program online, so anyone can take their courses from anywhere in the world as long as they have a computer and access to the Internet.

Are there graduate programs offered through ETEEAP?

The ETEEAP was introduced to initially offer undergraduate programs (bachelors degree). But some deputized institutions applied to offer graduate programs with the Commission on Higher Education (CHED) and were granted.

One of these is the Baguio Central University (BCU). Besides the undergraduate and graduate programs that they offer in their traditional system, they also offer these in the ETEEAP through blended and online learning to complete the subjects that did not earn any CLCs.

Update: In December 2021, the Commission on Higher Education (CHEd) stopped deputizing HEI’s for graduate programs with the CMO#29-s2021.

In what ways ETEEAP is beneficial?

Along with millions at home, there are more than 10 million Filipinos working or/and migrants in almost all countries all over the world. Many of these were not able to complete their college or university degree while some have not completed their undergraduate requirements, but as they continue to gain experiences in the field of their employment and have to take up or about to be assigned to supervisory positions, the issue of academic qualifications started to come up. This requires them to go back to school or to take up additional training and courses to entitle them the needed credits that qualify them to higher job positions and promotions. Most countries and institutions require their employees to reach a certain academic level to be qualified in a job position. However the experiences they had gained in their workplace throughout the years weigh much more than the qualifications of new graduates on a piece of paper in their hands as their only credentials. This is the huge gap that needed to be filled up and the ETEEAP has been evolving to solve this problem. Thanks to all the institutions and people who continue to support this program. And many thanks to the Philippine government that spearheaded this system.

Deputized institutions

As for the CHED deputized schools, colleges and universities, we are preparing a page where visitors can see the list along with the programs that the institutions offer in their ETEEAP. Some of these schools will also be featured in this site, and one aforementioned university, BCU, will have the first opportunity. You can see them on the footer below as they come. Schools who want to be featured may also contact us for details.

Other links you may be interested to visit:
ETEEAP Manual
ETTEAP and ALS


References:
https://www.officialgazette.gov.ph/1996/05/10/executive-order-no-330-s-1996/
https://eteeap.org/bcu/
https://ched.gov.ph/expanded-tertiary-education-equivalency-accreditationeteeap/
https://www.deped.gov.ph/k-to-12/inclusive-education/about-alternative-learning-system
https://usilacs.org/heseap-program/

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.