October 04, 2023
CNN Interview
DH Applicants
ALS Graduates
ETEEAP Enquiry Guide
ETEEAP DHEI’s
DHEI-Criminology
St. Paul’s University Philippines
DHEI-Criminology
Featured School-PSU
What is ETEEAP?
The Program with a Noble Purpose
Established by the Philippine Government
2023
May
16

ETEEAP Enquiry Guide

ETEEAP Enquiry Guide

Para sa mga nais mag-inquire, pakisundan ang format na ito para magabayan namin kayo sa tamang landas (kasama na ang mga anonymous posts/enquiries sa Facebook group at page). At pakatandaan na ang ETEEAP ay nag-a-award ng degree na naaayon sa inyong work experiences.

Mga impormasyon na kailangan sa pag-enquire:

  • Work experience (At least 5 years straight or aggregate in the same field). Makakatulong ang impormasyon sa link na ito: Sino and Pwede sa ETEEAP
  • Other work experiences. Kahit yung nakaraang trabaho ninyo.
  • Education level na natapos.
  • Your age (optional if you are above 23)
  • Preferred degree (If relevant to work experience. If you are in the BPO or factory and you want to take up nursing, it is not relevant.)
  • Gumawa kayo ng CV ninyo. May sample tayo sa link na ito: Sample Documents
  • Humanap ng school na may offer sa degree na akma sa inyong trabaho. May link sa listahan ng mga school sa ibaba.
  • Itanong sa ETEEAP admin ng school na napili ninyo kung paano ninyo maipadala ang mga requirement ninyo para kayo ay ma-evaluate.
    Nandito ang link sa listahan ng mga deputized school ng CHED (ETEEAP DHEIs). May naidagdag pa mula noong January 2022 pero hindi pa na-update ng CHED.

Another important point: Karamihang ETEEAP schools ngayon ay hindi face to face. Either online or modular sila, o kaya ay hybrid online-modular. Ito ay para sa mga OFW na magkakaiba ang time zones at hindi rin makauwi para mag-aral, o hindi rin convenient para sa online synchronous learning. Kaya hindi kailangang sa inyong lugar ang school na hanapin ninyo.


Three Simple Steps to Your Degree

Sample Documents

Sample application letter – Click/Tap here
Sample CV – Click/Tap here
Sample COE – Click/Tap here
Sample DFR – Click/Tap here
Application Form – Click/Tap here


CHED CMO 29 Series of 2021

This contains all the guidelines in implementing ETEEAP along with all the procedures that should be followed by deputized schools and applicants. Please click/tap on the image to see the complete content of the CMO.

Click/Tap to see the complete CMO

Para naman doon sa gustong mag-inquire ng mga authorized na school ng CHED, o tinatawag na ETEEAP CHED-Deputized Higher Education Institutions (CHED-DHEI), paki-tingnan ninyo ang link na ito:

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.