June 23, 2024
Documents Preparation Assistance
PSU Document Printing Assistance
Featured Schools-MSEUF
Featured Schools in Mindanao
Graduate Degrees
ETEEAP Quick Enrollment Guide
BInd-Tech
Featured School-University of Baguio
CNN Interview
Military
ETEEAP
Philippines
2023
Jul
31

DH Applicants

Share this page

Para sa mga Domestic Helper na nais magkaroon ng degree, gusto din namin kayong matulungan at ito ang pwede ninyong ibigay na information kapag kayo ay mag-enquire.

Tulad ng ibang degree, kailangang kompleto din ang impormasyon na ibigay ninyo. Kulang yung sabihin niyong “sa bahay lang ako”, o “all around ang trabaho ko”. Ang ganitong sagot ay walang katapat na degree na pwedeng i-alok ng kahit anong ETEEAP school.

Ito ang impormasyon na kailangan ninyong ibigay kapag kayo ay mag-apply. Kailangang masagot ninyo ng kompletong impormasyon ang mga tanong na ito.

Ano yung mga trabaho ninyo bilang DH?

Kailangang detalyado ang gawain ninyo sa bahay sapagkat magkakaibang degree ang katapat ng bawat trabaho. Kahit pa all-around ay siguradong may isa o dalawang gawain sa loob ng bahay na mas doon kayo naka-focus.

Nandito ang mga halimbawa ng trabaho na pwedeng ma-evaluate ng ilang school para mabigyan ng degree:

 • Nanny tutor ka ba? Paki-detalye ang ginagawa mo as tutor, dahil baka pwede kang ma-qualify sa education degree. Kung third year college ka na nanny-tutor at mahigit 5 taon mong trabaho yan ay pwede kang makapag-enroll ng BS Education degree sa PSU.
 • Ikaw ba ang tagaluto at kasama na dito ang kitchen management at pamamalengke? May inaalagaan ka bang sensitive sa diet, at anu-anong mga pagkain ang inihahanda mo? Gaano katagal mong trabaho ito? Ilan ang ipinagluluto mo at may iba ka pa bang mga gawain na may connection sa paguluto at pag-manage ng cooking facility at dining room? Katulad din ito ng pagta-trabaho sa mga resort at canteen o mga eatery. Ang mga gawaing ito ay pwede sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Food Service Management sa PSU.
 • Ikaw ba ay gardener at gumagawa din ng maintenance ng bahay ng amo mo? Anong scope nito at gaano katagal? Kasama ba dito ang carpentry, electrical at pumbing maintenance? Kahit isa o dawalang bahay lang kung naka-focus ka sa mga ito sa limang taon o mahigit pa ay baka pwede ka sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Civil Technology sa PSU.
 • Ikaw ba ay driver at kasama na rin ba diyan ang maintenance at trouble shooting ng mga problema ng sasakyan ng amo mo? Ano ang kasama sa gawain mong ito at gaano katagal? Baka pwede ka sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Automotive Technology sa PSU.

Yan ay ilan lamang sa mga trabaho ng mga DH na possibleng ma-evaluate para mabigyan ng degree. Pagkatapos ninyong ibigay ang detalye ng trabaho niyo ay ihuli ninyo ang inyong educational attainment at iba pang mga training certificate at iba pang mga credential ninyo. Kung kukulangin man kayo ng score sa evaluation ay magbibigay ang school ng advice kung ano pa ang pwede ninyong gawin para ma-kompleto ang kailangan ninyong score para sa enrollment sa ETEEAP.

Isang mahalagang payo lang: Pero huwag naman kayong mangarap ng nursing kung kayo ay nag-aalaga ng mga matatanda nang mga amo dahil mataas ang requirement ng nursing degree. Kahit pa sa ospital kayo nag-trabaho ay mahirap pa ring makakuha ng nursing degree sa ETEEAP.

Isa pang mahalagang impormasyon. Sa ETEEAP ay importante ang pagiging attentive sa instruction at palabasa sa ibinibigay na link, infographics o iba pang material. Kapag napansin ng school admin na hindi kayo ganyan baka ibagsak nila kayo. Halimbawa, may ibinigay na infographics o link sa inyo at nagtanong kayo na ang sagot ay nandoon sa kakabigay lang na material, at paulit-ulit na ganyan, magiging problema yan na attitude kapag naka-enroll na kayo. Kaya ang ilang school ay hindi na tinatanggap ang mga ganyan.

May iba pa tayong karagdagang impormasyon dito sa ibaba.

Para sa iba pang mga enquiry, pakisundan ang procedure na ito.

 • Work experience (At least 5 years straight or aggregate in the same field). Makakatulong ang impormasyon sa link na ito: Sino and Pwede sa ETEEAP
 • Other work experiences. Kahit yung nakaraang trabaho ninyo.
 • Education level na natapos.
 • Your age (optional if you are above 23)
 • Preferred degree (If relevant to work experience. If you are in the BPO or factory and you want to take up nursing, it is not relevant.)
 • Gumawa kayo ng CV ninyo. May sample tayo sa link na ito: Sample Documents
 • Humanap ng school na may offer sa degree na akma sa inyong trabaho. May link sa listahan ng mga school sa ibaba.
 • Itanong sa ETEEAP admin ng school na napili ninyo kung paano ninyo maipadala ang mga requirement ninyo para kayo ay ma-evaluate.
  Nandito ang link sa listahan ng mga deputized school ng CHED (ETEEAP DHEIs). May naidagdag pa mula noong January 2022 pero hindi pa na-update ng CHED.

Another important point: Karamihang ETEEAP schools ngayon ay hindi face to face. Either online or modular sila, o kaya ay hybrid online-modular. Ito ay para sa mga OFW na magkakaiba ang time zones at hindi rin makauwi para mag-aral, o hindi rin convenient para sa online synchronous learning. Kaya hindi kailangang sa inyong lugar ang school na hanapin ninyo.


Three Simple Steps to Your Degree

Sample Documents

Sample application letter – Click/Tap here
Sample CV – Click/Tap here
Sample COE – Click/Tap here
Sample DFR – Click/Tap here
Application Form – Click/Tap here


Para naman doon sa gustong mag-inquire ng mga authorized na school ng CHED, o tinatawag na ETEEAP CHED-Deputized Higher Education Institutions (CHED-DHEI), paki-tingnan ninyo ang link na ito:

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

Share this page